Kuswaidi Syafiie “Aku mencarimu oh Tuankudi seluruh alam raya.Sementara di rumahkuEngkau senantiasa bertahta.” Puisi di atas digubah oleh Maulana Jalaluddin Rumi (1207-1273)

Tirto SuwondoKedaulatan Rakyat, 19 April 1987 Sebagai seorang pengarang, atau sastrawan, Muhammad Ali dapat dikategorikan sebagai pengarang yang banyak mengangkat dunia sosial.