kepadapuisi.blogspot.com SISYPHUS Sisyphus mendorong batu ke puncak gunungdan batu kembali ke jurang menggelundung.Bolak-balik beribu tahun: beribu tahunkau mendaki dan tergelincir, jatuh dan